Επωνυμία : Optimum Trust Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Μονοπρόσωπη ΙΚΕ

Διακριτικός Τίτλος : Optimum Trust Μονοπρόσωπη ΙΚΕ

ΑΦΜ : 800941999

Δραστηριότητα : Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Τηλέφωνο : +30210 300 70 55

Fax: +30210 300 70 56

Διεύθυνση : Ασκληπιού 1 Ακαδημία 106 79 Αθήνα

ΔΟΥ : Δ' Αθηνών

Αρ. ΓΕΜΗ : 145412503000

Επιμελητήριο : Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθήνας

Εταίροι: Καρακώστας Απόστολος του Νικολάου

Εταιρικό κεφάλαιο: 1.000,00 €

Διαχειριστής: Καρακώστας Απόστολος