Το 2ο εξάμηνο του 2016 αναμένεται ο δεύτερος κύκλος των ακόλουθων προγραμμάτων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020:

 

ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: το πρόγραμμα θα έχει προϋπολογισμό 48 εκ/€ και θα απευθύνεται σε ίδρυση καινοτομικών επιχειρήσεων από ανέργους ή από ελεύθερους επαγγελματίες που επιθυμούν να αλλάξουν αντικείμενο δραστηριότητας

 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: το πρόγραμμα θα έχει προϋπολογισμό 17,50 εκ/€ και θα απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις ελευθέρων επαγγελματιών πτυχιούχων ΑΕΙ- ΑΤΕΙ ή ανέργων πτυχιούχων ΑΕΙ- ΑΤΕΙ που επιθυμούν να δημιουργήσουν νέα επιχείρηση

 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ

ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ: το πρόγραμμα θα έχει προϋπολογισμό 52 εκ/€ και θα απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις που επιθυμούν να εκσυγχρονιστούν

 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: το πρόγραμμα θα απευθύνεται σε υφιστάμενες τουριστικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να εκσυγχρονιστούν