ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

Η Optimum trust αναλαμβάνει να σας ενημερώνει έγκαιρα και έγκυρα για τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες επιδότησης ίδρυσης νέων επιχειρήσεων ή αναδιοργάνωσης ήδη υπάρχουσας επιχείρησης.

 

Παράλληλα αναλαμβάνουμε την σύνταξη και υποβολή προτάσεων επιδότησης, προ-αξιολόγηση, παρακολούθηση των φακέλων συμμετοχής για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΕΣΠΑ και υποστήριξη υλοποίησης των έργων.