Ανακοινώθηκαν οι πρώτες δράσεις επιδότησης ανέργων, επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών, από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020. Οι νέες δράσεις αφορούν την λήψη επιδότησης, τόσο για την κατηγορία υπό ίδρυση επιχειρήσεις(startup), όσο και για υπάρχουσες επιχειρήσεις.

ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

 

Δικαιούχοι: άνεργοι και ατομικές επιχειρήσεις

 

Προϋπολογισμός: 15.000€- 60.000€

 

Περίοδος Υποβολής: 17/3/2016- 27/4/2016

 

Ποσοστό Επιδότησης: 100%

 

Προκαταβολή: 40%

 

Διάρκεια:  24 μήνες ή 2 έτη

 

Δαπάνες:  α) όλες οι λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης συμπεριλαμβανομένου του μισθολογικού κόστους, β) κόστος κατασκευής έδρας, γ) αγορά απαραίτητου εξοπλισμού λειτουργίας

 

 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Δικαιούχοι: άνεργοι και ατομικές επιχειρήσεις

 

Προϋπολογισμός: 25.000€- 50.000€

 

Περίοδος Υποβολής:8/3/2016- 15/4/2016

 

Ποσοστό Επιδότησης: 100%

 

Προκαταβολή: 40%

 

Διάρκεια:  24 μήνες ή 2 έτη

 

Δαπάνες:  α) όλες οι λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης συμπεριλαμβανομένου του μισθολογικού κόστους, β) κόστος κατασκευής έδρας, γ) αγορά απαραίτητου εξοπλισμού λειτουργίας

 

 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ

ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

 

Δικαιούχοι: όλες οι υφιστάμενες επιχειρήσεις με έναρξη ως 31/12/2015

 

Προϋπολογισμός: 15.000€- 200.000€

 

Περίοδος Υποβολής:7/4/2016- 20/5/2016

 

Ποσοστό Επιδότησης: 40%- 50%

 

Διάρκεια:  24 μήνες ή 2 έτη

 

Δαπάνες:  όλες οι παραγωγικές δαπάνες ανακαίνισης- αναδιοργάνωσης υπάρχουσας έδρας, ή/ και ίδρυση νέας έδρας ή υποκαταστήματος με ίδιο ή/ και άλλο αντικείμενο εργασιών

 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Δικαιούχοι: όλες οι υφιστάμενες επιχειρήσεις με έναρξη ως 31/12/2015

 

Προϋπόθεση: να απασχολούσαν τουλάχιστον 0,5ΕΜΕ μισθωτή εργασία(ισχύει για επιχειρήσεις με έναρξη ως 31/12/2014)

 

Προϋπολογισμός: 15.000€- 150.000€

 

Περίοδος Υποβολής:29/3/2016- 17/5/2016

 

Ποσοστό Επιδότησης: 40%- 50%

 

Διάρκεια:  24 μήνες ή 2 έτη

 

Δαπάνες:  όλες οι παραγωγικές δαπάνες ανακαίνισης- αναδιοργάνωσης υπάρχουσας έδρας, ή/ και ίδρυση νέας έδρας ή υποκαταστήματος με ίδιο ή/ και άλλο αντικείμενο εργασιών